3 thành viên BLACKPINK quẩy 'tung trời' mà không rủ Lisa, Rosé nhảy thì ít ôm bạn thân phát 'cẩu lương' thì nhiều!

Janae Lovell Profile Picture

Janae Lovell

@janaerosel
3 thành viên BLACKPINK quẩy 'tung trời' mà không rủ Lisa, Rosé nhảy thì ít ôm bạn thân phát 'cẩu lương' thì nhiều!

3 thành viên BLACKPINK quẩy 'tung trời' mà không rủ Lisa, Rosé nhảy thì ít ôm bạn thân phát 'cẩu lương' thì nhiều!

Rosé có thể nhảy sai vài động tác nhưng ôm Lisa thì không hụt phát nào nhé!

Report Problem

Repin Status: None
Associated Category:
Initial Creation: 11/18/2021 3:58:44 AM
Owner: janaerosel
Account Name: Janae Lovell
Gender: female
Comment count: 0

Sponsored Ads
Blackpink Memes
Blackpink Memes
Blackpink Memes
Blackpink Memes
Sponsored Ads
Blackpink Memes
방탄소년단 on
Strict Boss /taekook , vkook ✔️
Loki dirty whispers
Do You Have a Male or Female Brain?
BTS memes to cure your depression
Sponsored Ads

Other Associated Hashtags: